CEMET S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: Modernizacja wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu polegająca na zastąpieniu żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia, POIS.05.02.00-00-0055/21

Wartość projektu: 20 541 014,76 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 7 504 980 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusze Europejskie – Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T
Oś priorytetowa V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Głównym celem projektu jest modernizacja wagonów w celu zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe, poprzez zastąpienie żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi i dostosowaniem pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia.

Realizacja projektu ma na celu dostosowanie posiadanego taboru do przepisów w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy – hałas” („TSI Hałas”).

 

 baner ue

CEMET S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Modernizacja wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu polegająca na zastąpieniu żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia, POIS.05.02.00-00-0055/21

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

lub

wysłać wiadomość na adres e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, Oś priorytetowa V - Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, konkurs nr POIiŚ.5.2/1/21.

baner ue

We offer the lease of Fals 24Ve railcars with a valid inspection. They are designed for transport of coal, coke, slag, clinker and gravel. The Fals railcar's cargo space is 69 m3. It is loaded and unloaded by means of gravity. The discharge flap opening mechanism is controlled manually. The railcar can be unloaded from each side individually or from both sides at once by manipulating the unloading mechanism.

For information on lease conditions, please contact the Sales and Marketing Department at:
tel. (+48 22) 32-03-222
mob. 607-314-070
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We offer continued co-operation for carriers with 24-ton trailer trucks.
We ensure:

  • co-operation with a company with an established and stable position on the market
  • regular orders for 365 days a year
  • market freight rates
  • timely payments

If you are interested in co-operation with us, contact us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We offer specialist railcars for lease for transport and storage of bulk powder materials in preferential prices.

For more information about lease conditions, contact the Sales and Marketing Department at:
tel. (+48 22) 32-03-222
mob. 607-314-070
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We organise handling of materials with an option for supplying goods to customers directly to construction sites or other place indicated by them. This way, we ensure continuity of supply.
We offer:

  • reloading from a railcar to a truck
  • unloading and loading of ships using the means of rail transport
  • organisation of a loading bay

For more information about reloading services, please contact the Sales and Marketing Department at:
tel. (+48 22) 32-03-222
mob. 607-314-070
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.