CEMET S.A.

ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
tel. (+48 22) 32-03-200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instagram
@grupa_cemet

znajdź na mapie

NIP: 522-00-02-245
REGON: 012607164
KRS: 0000060950
Rejestracja i miejsce przechowywania dokumentacji Spółki:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 4 356 892,80 zł wpłacony w całości

Zarząd i Dyrekcja

Grzegorz Lipowski

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
tel. (+48 22) 32-03-200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jan Ogurkis

Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Logistyki
tel. (+48 22) 32-03-200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grzegorz Zubik

Dyrektor Przewozów&nbsp, Prokurent
tel. (+48 22) 32-03-200 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jarosław Derek

Z-ca Dyrektora Sprzedaży i Logistyki
tel. (+48 43) 84-13-707
kom. 609-799-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bernard Kazulo

Dyrektor Techniczny i Rozwoju
tel. (+48 22) 32-03-200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dariusz Gerej

Dyrektor Finansowy
tel. (+48 22) 32-03-200 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mirosław Kroc 

Dyrektor Utrzymania Taboru
tel. (+48 22) 32-03-200 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Transport i spedycja kolejowa

Jan Ogurkis

Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Logistyki
tel. (+48 22) 32-03-200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grzegorz Zubik

Dyrektor Przewozów 
tel. (+48 22) 32-03-200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jarosław Derek

Z-ca Dyrektora Sprzedaży i Logistyki 
tel. (+48 43) 84-13-707 
kom. 609-799-002
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Izabela Majewska

Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu
tel. (+48 22) 32-03-229
kom. 609-790-227
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robert Jerzyński

Kierownik Działu Logistyki
tel. (+48 22) 32-03-319
kom. 609-799-011 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzanie bocznicami

Bernard Kazulo

Dyrektor Techniczny i Rozwoju
tel. (+48 22) 32-03-200 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artur Jóźwik

Kierownik Działu Obsługi Bocznic
tel. (+48 22) 32-03-211
kom. 601-206-607
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Utrzymanie Taboru

Mirosław Kroc

Dyrektor Utrzymania Taboru
tel. (+48 22) 32-03-200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Utrzymania Taboru
tel. (+48 22) 32-03-333 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Finanse

Dariusz Gerej

Dyrektor Finansowy
tel. (+48 22) 32-03-200 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Stępień

Główny Księgowy
kom. 603-200-496
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kadry

Alicja Dotryw

Kierownik Działu Kadr i Płac
tel. (+48 22) 32-03-316
kom. 601-921-515
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informatyka

Krzysztof Kuś

Kierownik Działu IT
tel. (+48 22) 32-03-250
kom. 609-799-006
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CEMET SERWIS SP. Z O.O.
Transport i Spedycja Samochodowa