Tworzymy przyjazną kulturę organizacyjną wspierającą uczciwość i przejrzystość działań biznesowych. Współpracujemy z naszymi klientami na zasadach partnerstwa i zaufania. Etyka zawodowa jest dla nas priorytetem w kontaktach z pracownikami, klientami i innymi społecznościami, z którymi współpracujemy.

Prowadzimy działalność w sposób odpowiedzialny przy zapewnieniu wysokiego standardu warunków pracy, ochrony życia i zdrowia pracowników, bezpieczeństwa wszystkich uczestników systemu kolejowego oraz ochrony środowiska naturalnego. Polityka bezpieczeństwa CEMET stanowi integralny element strategii działania Spółki.

  • Certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ECM (2021)
  • Certyfikat Bezpieczeństwa – Część A (2020)
  • Certyfikat Bezpieczeństwa – Część B (2020)
  • Licencja na Wykonywanie Przewozów Kolejowych Rzeczy (2006)

Promujemy innowacyjność na wszystkich poziomach organizacji. Stale podnosimy efektywność działania poprzez doskonalenie narzędzi i procesów wewnętrznych. Wspieramy rozwój naszych pracowników i klientów tworząc elastyczną organizację wychodzącą naprzeciw ich oczekiwaniom.

  • Wyróżnienie dla Najlepiej Rozwijającej się Firmy z Listy 2000 Polskich Przedsiębiorstw „Rzeczpospolitej” (2012)