W ramach zarządzania bocznicami kolejowymi oferujemy:

 • prace manewrowe
 • przewozy bocznicowe
 • utrzymanie taboru kolejowegoo i infrastruktury kolejowej
 • nadzór nad dokumentacją i reprezentowanie klienta przed organami administracji państwowej
 • załadunek, rozładunek i przeładunek towarów

Aktualnie obsługujemy bocznice kolejowe w następujących zakładach:

 • Lafarge Cement S.A. - Cementownia Małogoszcz
 • Lafarge Cement S.A. - Cementownia Kujawy
 • Górażdże Cement S.A. - Cementownia Górażdże
 • Górażdże Cement S.A. - Zakład Ekocem
 • Grupa Ożarów S.A. - Cementownia Ożarów
 • Grupa Ożarów S.A. - Cementownia Rejowiec
 • Trzuskawica S.A. - Zakład Sitkówka