1958

Utworzenie Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego Przemysłu Cementowego w Warszawie

1960

Budowa stacji przesypowych cementu

1960

Inwestycja w zakup taboru kolejowego

1978

Zmiana nazwy na Przedsiębiorstwo Transportu i Spedycji Cementu Luzem

1992

Przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne CEMET S.A. z siedzibą w Warszawie

1995

Wniesienie akcji Spółki do XI Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

2001

Zakończenie procesu prywatyzacji przedsiębiorstwa i zmiana nazwy na CEMET S.A.

2002

Zaprzestanie działalności związanej ze sprzedażą cementu i wapna z własnych stacji przesypowych. Wprowadzenie nowej strategii działania, zakładającej specjalizację w świadczeniu usług logistycznych i organizacji transportu kolejowego materiałów sypkich dla branży cementowej i wapienniczej. Rozpoczęcie działalności w zakresie obsługi bocznic.

2003

Otrzymanie po raz pierwszy tytułu Przedsiębiorstwa Fair Play

2004

Rozszerzenie działalności o spedycję samochodową materiałów paletyzowanych

2006

Otrzymanie licencji na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy

2007

Utworzenie spółki CEMET SERWIS, której przedmiotem działalności jest transport samochodowy materiałów sproszkowanych luzem i spedycja materiałów paletyzowanych

2007

Rozpoczęcie licencjonowanej działalności przewozowej CEMET S.A.

2010

Uzyskanie Certyfikatów Bezpieczeństwa – Część A i B

2011

Wprowadzenie do eksploatacji nowego wagonu typu 440S serii Uacns do przewozu materiałów sproszkowanych

2015

Uzyskanie Certyfikatu Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie Taboru (ECM)

2015

Przedłużenie Certyfikatów Bezpieczeństwa – Część A i B

2018

Przedłużenie Certyfikatu Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie w zakresie wagonów towarowych (ECM)

2020

Przedłużenie Certyfikatów Bezpieczeństwa – Część A i B

2021

Uzyskanie certyfikatu zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych i lokomotyw (ECM)